Laatste versie: 18 October 2018. Versie [1.0].

U wordt verzocht deze voorwaarden goed door te lezen voordat u deze Website gaat gebruiken.

Wat staat er in deze voorwaarden?

Wanneer u onze autoglym.nl website (onze "Website”) opent en gebruikt, kunt u in deze voorwaarden lezen welke regels gelden voor het gebruik van onze Website. Daarom wordt u verzocht om deze goed door te lezen.

Voor meer informatie over elk onderwerp kunt u op de links hieronder klikken:

 1. Wie zijn we en wat zijn onze contactgegevens?
 2. Door onze Website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden.
 3. Hoe verzamelen en gebruiken wij gegevens over u?
 4. Wij kunnen wijzigingen aan onze Website aanbrengen.
 5. Wij kunnen onze Website onderbreken of stopzetten.
 6. Onze Website is alleen bestemd voor gebruikers in Nederland.
 7. U moet uw accountgegevens veilig bewaren.
 8. Hoe kunt u materiaal op onze Website gebruiken?
 9. Informatie op onze Website.
 10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij verwijzen.
 11. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade door het gebruik van onze Website.
 12. Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet overbrengen.
 13. Regels over links naar onze Website.
 14. Van welk land zijn de wetten van toepassing op geschillen?

 • 1.

  Wie zijn we en wat zijn onze contactgegevens?

  • 1.1

   Onze Website wordt beheerd door 'Autoglym', een merk van Altro Limited ("wij", "ons", "onze"). Wij zijn gevestigd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 00154159 en wij hebben onze maatschappelijke zetel te Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW. Ons BTW-nummer (VAT) is 213228308. De persoon die onze Website opent of gebruikt, noemen wij "u”.

  • 1.2

   Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van ons contactformulier op https://www.autoglym.com/get-in-touch of onze klantenservice bellen op +44 1462 677 766, of contact opnemen met onze lokale distributeur waarvan de contactgegevens op autoglym.nl zijn vermeld.

  • 1.3

   Indien wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk naar het e-mail- of postadres dat u aan ons heeft verstrekt.

  • 1.4

   Onder "schriftelijk” of "op schrift” worden in deze voorwaarden ook e-mails verstaan.

 • 2.

  Door onze Website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden

  • 2.1

   Door op de knop 'Accepteren en Sluiten' te klikken wanneer u voor het eerst onze Website gebruikt en blijft gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven. Dit is van belang omdat daarmee een contract tot stand komt tussen u en ons dat u moet naleven.

  • 2.2

   Indien u niet met deze voorwaarden instemt, wordt u verzocht deze Website niet te gebruiken.

 • 3.

  Hoe verzamelen en gebruiken wij gegevens over u?

  • 3.1

   Wanneer u onze Website gebruikt, kunnen wij en andere organisaties enkele gegevens verzamelen over u en de apparaten die u gebruikt om onze Website te doorzoeken. U kunt uw gegevens met ons delen (bijvoorbeeld wanneer u per e-mail contact met ons opneemt met een vraag over onze Website) en enkele gegevens worden automatisch verzameld met behulp van cookies op onze Website. Meer informatie over de wijze waarop wij en andere organisaties gegevens over u gebruiken, kunt u vinden in ons Privacybeleid op www.autoglym.nl/privacyverklaring en meer informatie over cookies die wij op onze Website gebruiken, kunt u vinden in ons Cookiebeleid op www.autoglym.nl/cookiebeleid. Indien u gegevens aan ons verstrekt, is het van belang dat u ons op de hoogte brengt van wijzigingen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de gegevens die wij over u bewaren, actueel en correct blijven.

  • 3.2

   Deze voorwaarden worden door ons in de toekomst gewijzigd. Iedere keer dat u onze Website gebruikt, dient u deze voorwaarden te controleren zodat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment gelden. U kunt de datum controleren waarop onze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt op basis van de datum en het versienummer die bovenaan de voorwaarden zijn vermeld. Door onze Website te gebruiken nadat een wijziging in onze voorwaarden is doorgevoerd, geeft u aan dat u onze bijgewerkte voorwaarden heeft geaccepteerd.

 • 4.

  Wij kunnen wijzigingen aan onze Website aanbrengen

  • 4.1

   Onze Website is dynamisch en verandert in de loop der tijd omdat onze bedrijfsactiviteiten en producten wijzigen en omdat de eisen van onze klanten wijzigen. Wij zullen in de toekomst onze Website bijwerken en wijzigen om de wijzigingen aan onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven of om aanvullende informatie te verstrekken of om de diensten en functionaliteiten te wijzigen die onze Website kan bieden.

 • 5.

  Wij kunnen onze Website onderbreken of stopzetten

  • 5.1

   Onze Website wordt kosteloos beschikbaar gesteld.

  • 5.2

   Wij garanderen niet dat onze Website of de inhoud daarop altijd beschikbaar is of niet wordt onderbroken. Het is mogelijk dat onze Website vanwege zakelijke of operationele redenen of beveiligingsredenen niet beschikbaar is.

  • 5.3

   U dient ervoor te zorgen dat iedereen die onze Website gebruikt via uw internetverbinding of door uw apparaat te gebruiken, bewust is van deze voorwaarden en deze naleeft.

 • 6.

  Onze Website is alleen bestemd voor gebruikers in Nederland

  • 6.1

   Onze Website is gericht op gebruikers in Nederland. De inhoud die op onze Website staat of via onze Website beschikbaar is, is niet geschikt voor gebruik of beschikbaar op andere locaties.

 • 7.

  U moet uw accountgegevens veilig bewaren

  • 7.1

   Indien wij toegang verschaffen tot delen van de Website met een gebruikersnaam en wachtwoord:

   • dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en ons onmiddellijk in kennis te stellen indien u denkt dat u ze heeft verloren, dat ze zijn gestolen of zonder uw toestemming zijn gekopieerd.

   • dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet onbeheerd achter te laten wanneer u daarmee op onze Website inlogt. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat u op een veilige manier van onze Website uitlogt zodra u een sessie beëindigt waar uw wachtwoord en gebruikersnaam voor nodig zijn.

   • blokkeren wij de toegang tot onze Website wanneer uw account volgens ons zonder uw toestemming wordt gebruikt. U wordt verzocht contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 1.2 hierboven indien u geen toegang tot onze Website heeft.

 • 8.

  Hoe kunt u materiaal op onze Website gebruiken?

  • 8.1

   Het materiaal op onze Website (waaronder intellectuele eigendomsrechten die onze Website kunnen beschermen, waaronder de softwarecode, teksten of beelden die op onze Website worden weergegeven) is van ons of mogen wij gebruiken.

  • 8.2

   U kunt kopieën afdrukken en uittreksels van pagina's van onze Website downloaden voor eigen gebruik. Omdat onze Website materiaal bevat waarop onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen rusten die wij mogen gebruiken, gelden er bepaalde beperkingen waaraan u zich moet houden wanneer u onze Website gebruikt. Het is niet toegestaan om:

   • de papieren of digitale kopieën van het materiaal die u heeft afgedrukt of gedownload, te wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische beelden zonder de bijbehorende tekst gebruiken;

   • de inhoud op onze Website zonder onze schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden te gebruiken;

   • de werking van onze Website te verstoren en u mag zich daartoe geen toegang verschaffen en u mag andere personen niet beletten of hinderen om onze Website te openen en te gebruiken;

   • robots, spiders, zoekapplicaties of andere handmatige of automatische apparaten te gebruiken om de inhoud of gegevens op te halen, te indexeren, te scrapen of voor data mining te gebruiken, of op een andere manier inhoud of gegevens te verzamelen van onze Website of onze Website of de inhoud daarvan weer te geven of om de navigatiestructuur of de presentatie van onze Website te omzeilen;

   • auteursrechten, (al dan niet geregistreerde) handelsmerken of overige kennisgevingen over eigendomsrechten van onze Website of het materiaal daarop te verwijderen of te verbergen of te wijzigen.

 • 9.

  Informatie over deze Website

  • 9.1

   Onze Website dient enkel voor algemene informatie. De Website is niet bedoeld om advies te geven waarop u zich kunt baseren. U dient deskundig of specialistisch advies in te winnen voordat u besluit om al dan niet actie te ondernemen op grond van de informatie op onze Website. Indien u de informatie op onze Website wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op https://www.autoglym.com/get-in-touch of door te bellen met onze klantenservice op +44 1462 677 766 of door contact op te nemen met uw lokale distributeur. De contactgegevens van de lokale distributeur kunt u vinden op autoglym.nl. Wij of uw distributeur staan u graag te woord om eventuele vragen met u te bespreken.

  • 9.2

   Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze Website actueel en juist is, maar wij kunnen dat niet garanderen.

 • 10.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij verwijzen

  • 10.1

   Links naar andere websites en bronnen van andere organisaties op onze Website dienen alleen ter informatie. Dat wij deze links tonen, betekent niet dat wij andere websites waarnaar die links verwijzen, goedkeuren of aanbevelen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites of bronnen. Op andere websites zijn ook andere voorwaarden van toepassing (waaronder ook andere websites van ons waarnaar u vanaf deze Website linkt). Het is belangrijk dat u de voorwaarden van die andere websites leest zodat u daarmee akkoord kunt gaan voordat u daar gebruik van maakt.

 • 11.

  Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade door het gebruik van onze Website

  • 11.1

   Ongeacht of u een consument of zakelijke gebruiker bent:

   • Wordt onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt indien dat onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel door onze onachtzaamheid of de onachtzaamheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers en voor fraude of bedrieglijke onjuiste weergave.

   • Erkent u en stemt u ermee in dat de werking van onze Website afhankelijk is van goed functionerende internet- en telefoonnetwerken en dat wij daarvoor geen garanties kunnen geven en daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor zijn.

  • 11.2

   Indien u een zakelijke gebruiker bent:

   • Begrijpt en erkent u dat onze Website kosteloos beschikbaar wordt gesteld en slechts dient ter informatie. De Website brengt geen transacties tot stand en is niet bedoeld voor het genereren van opbrengsten en is niet ontworpen voor de opslag van uw gegevens. Als zodanig wordt onze aansprakelijkheid jegens u als volgt beperkt en uitgesloten voor zover dat krachtens het toepasselijke recht is toegestaan:

    • Alle impliciete voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere bepalingen die eventueel op onze Website of de inhoud daarop van toepassing zijn, sluiten wij uit.

    • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, al dan niet op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder onachtzaamheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, ook als zulks kon worden voorzien, voortvloeiende uit of in verband met:

     • het gebruik van of het gebrek aan gebruiksmogelijkheden van onze Website; of

     • het gebruik van of vertrouwen op de inhoud op onze Website.

    • Wij zijn met name niet aansprakelijk voor:

     • winstderving, omzetverlies, zakelijke verliezen of inkomstenverlies;

     • bedrijfsonderbreking;

     • verlies van verwachte besparingen;

     • verlies of beschadiging van gegevens;

     • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatieschade; of

     • bijzondere of indirecte schade of gevolgschade.

   • Ingeval wij jegens u aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid niet hoger dan GBP£100 per gebeurtenis tot maximaal GBP£500 in totaal.

  • 11.3

   Indien u een consument bent die van onze Website gebruikmaakt, zijn wij verantwoordelijk voor schade die u lijdt indien wij niet doen wat wij in deze Voorwaarden hebben beloofd of indien wij ons niet aan de wet houden. Op grond van deze Voorwaarden worden de dwingende wettelijke rechten van consumenten niet beperkt.

 • 12.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet overbrengen

  • 12.1

   Wij garanderen niet dat onze Website veilig is of geen fouten of virussen bevat.

  • 12.2

   U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw computers, laptops, smartphones en overige apparaten waarmee u onze Website opent en wij raden u aan om uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

  • 12.3

   U mag onze Website niet misbruiken door schadelijke codes aan de Website toe te voegen die zijn ontworpen om onze Website te beschadigen of die schade aan onze Website tot gevolg zullen hebben (waaronder virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal). U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, de server van onze Website of andere servers, computers of gegevensbanken die met onze Website zijn verbonden. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een DoS-aanval (denial-of-service) of een DDos-aanval (distributed denial-of-service). Als u één van deze handelingen verricht, pleegt u mogelijk een strafbaar feit. Wij melden deze handelingen aan de desbetreffende rechtshandhavingsautoriteit en wij werken met deze autoriteit samen door gegevens waarover wij beschikken, daaraan door te geven (waaronder uw identiteit, contactgegevens en informatie over apparaten die hiervoor zijn gebruikt). Als u één van deze handelingen verricht, zullen wij uw toegang tot onze Website blokkeren.

 • 13.

  Regels over links naar onze Website

  • 13.1

   Het is toegestaan om links naar de startpagina van onze Website te plaatsen, mits zulks op een eerlijke en rechtmatige manier gebeurt en er geen schade aan onze reputatie wordt toegebracht of er misbruik van wordt gemaakt. Het is niet toegestaan om links te plaatsen naar subpagina's of met een wachtwoord beveiligd gedeelte van onze Website of om directe links te plaatsen naar bestanden op onze Website die aan u beschikbaar zijn gesteld.

  • 13.2

   Het is niet toegestaan om:

   • een link te maken waarmee wordt gesuggereerd dat er sprake is van samenwerking met of goedkeuring van of aanbeveling door ons, tenzij wij u daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven;

   • links op andere websites te plaatsen met onrechtmatige inhoud, met inhoud die inbreuk maakt op rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van andere personen, of met niet voor minderjarigen geschikte inhoud;

   • op andere websites die niet van u zijn, naar onze Website te linken of dieplinken;

   • onze Website in een frame op een andere website te plaatsen of een link te maken naar een deel van onze Website, met uitzondering van de startpagina.

  • 13.3

   Wij kunnen op ieder moment de toestemming om te linken intrekken en bezwaar tegen dergelijke links maken en van u eisen deze te verwijderen.

  • 13.4

   Indien u wenst om naar onze Website te linken of de inhoud van onze Website te gebruiken, anders dan hierboven uiteengezet, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op https://www.autoglym.com/get-in-touch.

 • 14.

  Van welk land zijn de wetten van toepassing op geschillen?

  • 14.1

   Als u consument bent, is op deze voorwaarden en onze relatie met u Nederlands recht van toepassing. U en wij zijn het erover eens dat de Nederlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn.

  • 14.2

   Als u een bedrijf bent, is op deze Voorwaarden, het onderwerp daarvan en de totstandkoming daarvan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) Engels recht van toepassing. U stemt ermee in dat de Engelse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn en dat wij overal ter wereld procedures tegen u kunnen aanspannen, met name ingeval inbreuk is gemaakt op onze intellectuele eigendomsrechten of uw handelingen ertoe leiden dat wij om een voorlopige voorziening, zoals een dwangmaatregel, moeten vragen.