• INTERNATIONAAL

Gebruik van de Autoglym Website

Door de Autoglym Website te openen accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden die af en toe aangepast kunnen worden.

Algemene Voorwaarden

Autoglym is de eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten van het materiaal op deze website tenzij anderszins vermeld. Voorwaarden voor toegang tot deze website en het erin opgenomen materiaal zijn als volgt:

U mag:

  • Ieder gedeelte van de website bezoeken
  • Eén kopie per pagina voor uw eigen informatie afdrukken

U mag geen:

  • Extra kopieën maken, of op schijven of andere opslagsystemen opslaan en op geen enkele wijze verspreiden, wijzigen of ermee knoeien, of anderszins materiaal op deze website gebruiken, tenzij hierboven uitdrukkelijk toegestaan.
  • Materiaal van deze website kopiëren, verspreiden of anderszins voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen van origineel materiaal verwijderen van materiaal dat van deze website gekopieerd of afgedrukt is.

Algemene Disclaimer

Autoglym streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Er worden echter geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven over de inhoud ervan.

De informatie op deze website is bestemd voor de klanten van Autoglym.

Autoglym accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of advies op deze website of voor typografische of andere fouten of omissies.

Gegevensbescherming

Autoglym respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) worden niet verzameld tenzij u die vrijwillig verstrekt. Door u verstrekte persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en mogelijk nu en in de toekomst door Autoglym worden gebruikt voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, bijhouden van verkoopgegevens en om contact met u op te nemen. Zie ons privacy- & cookiebeleid voor meer informatie.

Recht en jurisdictie

Deze website is gecreëerd en wordt geëxploiteerd volgens de wetten van Engeland. Bij het bepalen van eventuele geschillen die verband houden met deze website is de Engelse wetgeving van toepassing en zijn de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd.

Links naar Externe Websites

De Autoglym website bevat links naar externe websites. Deze links dienen uitsluitend om snel en eenvoudig aanvullende informatie te geven.

Autoglym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, producten of diensten die door deze gekoppelde websites worden geleverd. Door deze websites te gebruiken bent u onderworpen aan hun Algemene Voorwaarden en accepteert u specifiek dat Autoglym niet aansprakelijk is voor lasterlijk, beledigend of onrechtmatig gedrag van andere gebruikers, links of derden.

RedEye Tracking Pixel